Zakres świadczonych usług

Projektujemy zarówno sprawdzone od wielu lat rozwiązania, np. kotłownie gazowe i olejowe, jak również nowoczesne (kolektory słoneczne, pompy ciepła powietrze/woda, woda/woda i solanka/woda, gruntowe wymienniki ciepła, wykorzystywanie wód opadowych) czy wręcz zupełnie nowatorskie rozwiązania (ogniwa galwaniczne, absorpcyjne pompy ciepła itp.). W zakresie instalacji wentylacyjnych nie są nam obce praktycznie wszystkie możliwe systemy od indywidualnych układów wyciągowych, poprzez wentylację kuchni przemysłowych, basenów, zakładów produkcyjnych czy hal sportowych po precyzyjne układy wentylacji laboratoriów czy szpitali.

 

Wykonujemy projekty z zakresu:

 

alternatywne źródła ciepła/energia odnawialna

pompy ciepła, instalacje solarne, kotły na biomasę, gruntowe wymienniki ciepła, odzysk ciepła

technologia kotłowni

na paliwa gazowe, olej opałowy, paliwa stałe – w tym kominki z płaszczem wodnym

węzły cieplne

jedno i dwufunkcyjne

para technologiczna

wraz z odprowadzeniem kondensatu

instalacje grzewcze

centralnego ogrzewania oraz ogrzewania miejscowego; układy zamknięte i otwarte; grzejnikowe, podłogowe, ścienne, sufitowe, laminarne maty grzewcze, powietrzne, promiennikowe, kurtyny powietrzne itd.

instalacje wewnętrzne wodociągowe

wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, stacje uzdatniania; woda dla potrzeb technologicznych; instalacje hydrantowe i tryskaczowe; hydrofornie

instalacje wewnętrzne kanalizacyjne

instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej (w tym separatory); zbiorniki bezodpływowe

instalacje wentylacyjne

grawitacyjne i mechaniczne, odzysk ciepła, oddymianie

instalacje klimatyzacyjne

centralne i zdecentralizowane

instalacje chłodnicze

freon i woda lodowa; chłodnie, mroźnie

instalacje sprężonego powietrza


instalacje odkurzania centralnego


instalacje zbiornikowe gazu płynnego oraz oleju opałowego

zbiorniki naziemne i podziemne, wewnętrzne i zewnętrzne

instalacje wewnętrzne gazu

gaz ziemny oraz płynny

sieci i przyłącza gazowe

 

sieci i przyłącza ciepłownicze

 

sieci i przyłącza oraz instalacje terenowe wodociągowe

w tym instalacje hydrantowe i zbiorniki p-poż

sieci i przyłącza oraz instalacje terenowe kanalizacji zewnętrznej

w tym kanalizacja deszczowa z dachów (grawitacyjna i podciśnieniowa), z placów i dróg (w tym separatory), zbiorniki retencyjne, drenaż opaskowy budynków

AKPiA

wszelkie układy sterowania instalacji sanitarnych

instalacje elektroenergetyczne

zasilanie obiektów, stacje transformatorowo-rozdzielcze, rozdzielnice niskiego i średniego napięcia, linie kablowe niskiego i średniego napięcia

instalacje elektryczne

instalacje gniazd wtykowych, instalacje oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, iluminacja obiektów, uziemienie, instalacja odgromowa, instalacje zasilania urządzeń technologicznych

instalacje teletechniczne (słaboprądowe)

system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, systemy monitoringu wizyjnego, okablowanie strukturalne, kontrola dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu

BMS

systemy zarządzania budynkiem, integracja instalacji budynkowych