Projekt instalacji gazowej w 24h

Przygotujemy dla Ciebie projekt wewnętrznej instalacji gazowej w 24 godziny!


W celu realizacji projektu, klient jest zobowiązany dostarczyć do siedziby firmy komplet wymaganych dokumentów:

  • warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej,
  • opinię kominiarską wskazującą możliwość podłączenia odbiorników gazu (wymagane w przypadku istniejącego budynku, natomiast niewymagane dla budynku w trakcie budowy),
  • rzut budynku (kondygnacje z odbiornikami gazu, łącznie z proponowaną lokalizacją przyborów),
  • plan zagospodarowania z naniesionym budynkiem i przewidywaną lokalizacją skrzynki gazowej.