Innowacje produktowe

Innowacje produktowe wprowadzone do oferty wynikające z wdrożenia funduszy europejskich:

 

Udoskonalona usługa projektowania instalacji

W związku z wdrożeniem nowego oprogramowania zakres oferty naszej pracowni rozszerzamy o udoskonalone usługi projektowania instalacji:

• Technologii kotłowni i innych źródeł ciepła;

• Instalacji grzewczych;

• Instalacji wentylacyjnych;

• Instalacji klimatyzacyjnych;

• Instalacji ziębniczych, chłodnictwa przemysłowego;

• Instalacji zbiornikowych gazu płynnego oraz oleju opałowego;

• Instalacji wewnętrznych gazu;

• Przyłączy i sieci gazowych;

• Instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

Dzięki wdrożeniu technologii typu Revit Server w trakcie procesu projektowego, nasi projektanci w czasie rzeczywistym mogą pracować współbieżnie z różnych fizycznych lokalizacji na jednym modelu, eliminując kolizję i koordynując projekt. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania specjalistycznego dla architektów i inżynierów z rozbudowanymi narzędziami BIM i narzędziami do wizualizacji, możemy stworzyć dokumentację projektową o lepszej jakości, o zminimalizowanej ilości błędów i kolizji, dokumentację która wydatnie wpłynie na proces realizacji inwestycji.

 

Udoskonalona usługa przeprowadzania audytów energetycznych

W związku z wdrożeniem nowego oprogramowania zakres oferty naszej pracowni rozszerzamy o udoskonaloną usługę przeprowadzania audytów energetycznych dla obiektów już istniejących jak i projektowanych.

Usługa będzie realizowana w przyjaznym środowisku oprogramowania typu Green Building Studio. Dzięki innowacyjnej strukturze oprogramowania, która w analizie uwzględnia zestaw parametrów, w oparciu o modele 3D możliwe mamy możliwość wykonania analiz energetycznych, zdefiniowanie wpływu analizowanego obiektu na środowisko, wyznaczenie wielkości emisji CO2, oraz określenie ilości energii możliwej do uzyskania z odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, wiatraków)

 

Nowe usługi pracowni

 

1. Tworzenie modelu energetycznego

Zaimplementowanie usługi typu Energy Analysis for Revit w procesie projektowym pozwala nam na etapie koncepcji w oparciu o takie dane jak: geograficzne położenie obiektu (strefa klimatyczna, średnioroczne dane pogodowe), założenia architektoniczne (typy przegród ścian, okien, drzwi, dachów i ich parametry energetyczne), charakterystykę użytkową obiektu (biurowiec, szkoła, muzeum) na opracowanie zrównoważonego modelu energetyczne przyszłego obiektu. Dzięki tym analizom będzie możliwe przyjęcie założeń przyszłego systemu chłodzenia i grzania, oraz wkomponowanie go w przyszły obiekt. W oparciu o powyższe założenia możemy określić koszty budowy i późniejszej eksploatacji.

 

2. Analiza oświetlenia

Na podstawie opracowanego Modelu 3D uwzględniając położenie słońca w oparciu datę i położenie geograficzne obiektu w usłudze typu Lighting Analysis for REVIT możemy zaoferować analizę natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach projektowanego budynku. Na tej podstawie możemy pomóc określić wielkość i położenie okien, kolor ścian, oraz zaprojektować aranżację pomieszczeń tak by zminimalizować użycie sztucznego oświetlenia. Wyniki analizy pomogą również zoptymalizować położenie nawiewników instalacji wentylacyjnej by zoptymalizować system chodzenia.

 

3. Wizualizacja 3D

Dzięki wdrożeniu pakietu oprogramowania w technologii BIM posiadamy zaawansowany moduł to tworzenia fotorealistycznych wizualizacji i animacji typu 3ds MAX wsparty procesem Renderowania w chmurze. Oprogramowanie to przejmuje obiekty modeli pochodzących z REVIT, AutoCAD i innych systemów CAD i na ich podstawie pozwala nam na przygotowanie wizualizacji i animacji. Dzięki temu mamy możliwość realizacji analiz oświetlenia naturalnego i sztucznego, co oczywiście wpływa na jakoś projektu.

Kolejne nowe narzędzie pozwala nam w oparciu o model 3D z programu REVIT na przygotowanie szybkich wizualizacji projektowanych budynków.

Wizualizacje możemy również realizować w oprogramowaniu typu Navisworks, umożliwiającym przeglądanie w jednym projekcie geometrii 3D pochodzących z różnych programów i różnych formatów. Pozwala to nam na wirtualny spacer po obiekcie w trybie rzeczywistym. Produktem oprogramowania do wizualizacji jest przygotowanie materiałów dla inwestora i wykonawcy. Pozwala na wybór koncepcji projektu w oparciu o jego prezentację, a nie nieczytelną dla normalnego użytkownika dokumentację 2D.