Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego typu obiektów. W przypadku budynków nowopowstających proponujemy również realizację charakterystyki energetycznej budynku na etapie projektu, tak aby gotowy już budynek spełniał oczekiwane standardy ochrony cieplnej.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, świadectwa charakterystyki energetycznej (znane także jako certyfikaty energetyczne) są obligatoryjne od 1 stycznia 2009 roku. Świadectwa charakterystyki energetycznej są obligatoryjne przy oddaniu do użytkowania, sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu. Świadectwo jest potrzebne także jeśli przeprowadzamy remont, na skutek którego ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna obiektu. Świadectwo jest ważne 10 lat.

 

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2/rok);
  6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Ponadto wykonujemy:

  • audyty energetyczne;
  • ocena izolacyjności cieplnej przegród metodą termowizji.