W Zarządzie PZITS Oddziału Wlkp.

2017-09-28

Dnia 28 września br. do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZITS zostali wybrani Maciej Tryjanowski i Wojciech Ratajczak.

Szczegóły na:

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze FOTORELACJA