Inżynier budownictwa, wrzesień 2017

2017-09-01

Inżynier budownictwa, wrzesień 2017 We wrześniowym numerze Inżyniera Budownictwa ukazał się artykuł Wojciecha Ratajczaka pt. „Oczekiwania wobec nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

Zainteresowanych odsyłamy do lektury.  Oczekiwania wobec nowelizacji WT