TRiM-tech partnerem 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

2018-05-17

Dnia 17 maja br odbyła się w Poznaniu uroczystość związana z obchodami 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele o. Dominikanów oraz poświęcenie nowego sztandaru oddziału. Następnie w Ośrodku Nauki PAN miała miejsce uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna, której przewodniczyli pan mgr inż. Jan Franciszek Lemański, prezes WO PZITS oraz profesor Krzysztof Kasprzak, skarbnik i członek Zarządu WO PZITS.

 

Podczas otwarcia sesji zaproszeni goście gratulowali bardzo dobrych 80 lat działania oddziału oraz życzyli dalszego rozwoju na rzecz środowiska związanego z inżynierią środowiska oraz na rzecz naszego społeczeństwa. Przyznane zostały nagrody, ze szczególnym wyróżnieniem firmy Grudnfos, która przez ostatnie 25 lat znacząco wspierała działania Wielkopolskiego Oddziału.

 

Podczas dwóch sesji odbyły się bardzo ciekawe prelekcje panów: K. Kasprzaka, J.F. Lemańskiego, Z. Bukowskiego, A. Barczyńskiego, P. Manczarskiego i R. Ćwiertni.

 

Uroczystości zakończył wspólny posiłek.

 

Na uroczystość została wydana bardzo ciekawa monografia Oddziału Wielkopolskiego PZITS oraz wartościowa praca sp. dr inż. Jerzego Marii Karnowskiego pt. „Uproszczona metoda obliczania pojemności zbiornika retencyjnego w miejskiej kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej”.

 

O wadze uroczystości świadczy udział znamienitych gości, ze szczególnym wyróżnieniem Pani Prezes Krystyny Korniak-Figi, Pani Wiceprezes Anny Bogdan.

80-lecie WO PZITS

80-lecie WO PZITS